CHƯƠNG TRÌNH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ SẤY THỰC PHẨM CHO HTX MĂNG TÂY XANH THÁI BẢO

CHƯƠNG TRÌNH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ SẤY THỰC PHẨM CHO HTX MĂNG TÂY XANH THÁI BẢO

 Hợp tác xã Măng tây xanh Thái Bảo được thành lập từ tháng 05 năm 2014. Hơp tác xã với quy mô trồng thử nghiệm đầu tiên là 2ha măng tây xanh và đã đem lại hiệu quả kinh tế rất cao, được sự đầu tư toàn phần từ  phía công ty TNHH Măng tây xanh Hạ Hiệp, Hội  nông dân huyện Gia Bình,Hội nông dân xã Thái Bảo, và các cấp chính quyền thực tại đã góp phần sự thành công của mô hình kinh tế Măng Tây xanh của HTX Măng tây xanh Thái Bảo.

Bên cạnh diện tích vùng nguyên liệu Măng tây xanh của công ty TNHH Măng tây xanh Hạ Hiệp tại các địa phương như Thái Bảo ngày càng được nhân rộng. Để góp phần ổn định việc bảo quản sản phẩm sau thu hoạch  ngày 29/07/2014 Công ty TNHH Măng tây xanh Hạ Hiệp đã đầu tư cho HTX Măng tây xanh Thái Bảo dàn máy sấy thực phẩm và cán bộ kỹ thuật chuyển giao công nghệ cho chủ nhiệm HTX. Đây là 1 trong những hoạt động tiêu biểu thường xuyên hỗ trợ các HTX Măng tây xanh, các trang trại Măng tây xanh chương trình như trên.

Additional information